Adatkezelési Tájékoztató

Kérem, hogy figyelmesen olvassa át a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és ezeket az információkat senkinek nem adom át! Kizárólag – a számla adatai továbbítódnak a NAV felé, a törvényi előírás miatt!Katona Éva adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számomra személyes adatot adnak át és elköteleződött vagyok azok védelmében.Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:    Katona Éva
Adószám: 52954436-1-41
Székhely: 1134 Budapest, Csángó u. 22.
Weblap:    napsugarbowen.hu
Kapcsolattartás:
Tel.: +36 20 5150389;  Viber; Messenger
www.facebook.com/napsugarbowen
E-mail: napsugarbowen@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles.
Adatvédelmi kérelmek:
amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás:  adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás:   nem történik külföldre továbbítás.

1. Adatkezelési célok

Tanácsadás, egyéb máshova nem sorolható oktatás szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm.
4. Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintett jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
5. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.